ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ 04/09/2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΣΤΗ  Β/ΘΜΙΑ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ :  1. Σπυρόπουλος Σπυρίδων 10 ώρες - 2. Συγριμής Δημήτριος  3 ώρες