Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Εγκύκλιος

Η αίτηση (επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) υποβάλλεται σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης

αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10 έως 14 Ιουλίου