ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 21/7/2017

Οι δηλώσεις τοποθέτησης των υποψηφίων θα υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω υποδείγματος δήλωσης έως 25/7/2017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ