ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Καλούνται εκ νέου οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων που δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθυντή, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης (αν το επιθυμούν) έως και την Πέμπτη 10/8/2017 και ώρα 14:00 είτε αυτοπροσώπως είτε με φαξ στο 2741085891 για τα σχολεία που έμειναν κενά:

α) 4/θ Δ.Σ Αρχαίων Κλεωνών (θα λειτουργήσει ως 3/θέσιο για το 2017-2018)

β) 4/θ Δ.Σ. Φενεού

Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών (Οι υποψήφιοι που παραμένουν στον πίνακα, στο δεύτερο φύλλο του αρχείου)