ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.Σ.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

Προκηρύσσει

Τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τη διαδικασία τοποθετήσεων Διευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες:

Α) 4/θ Δ.Σ. Αρχαίων Κλεωνών (θα λειτουργήσει ως 3θέσιο για το σχολικό έτος 2017-2018)

Β) 4/θ Δ.Σ. Φενεού

και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις (στην εν λόγω διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο) , να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά από

την Παρασκευή 11/08/2017 μέχρι και την Τετάρτη 16/08/2017 (ώρα 13:00)

Προκήρυξη

Υποδείγματα αίτησης, υπ. δήλωσης και σχετική νομοθεσία, εδώ