ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

Αλέξανδρος Χ. Αντωνίου

 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊσταμένη τμήματος

Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη
 •  Σχολικά βιβλία
 •  Λειτουργία ολοήμερων
 • Θέματα Ειδικής Αγωγής 
 • Σχολικές μεταβολές
 • Θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουργίας σχολικών μονάδων - εκπαιδευτικών δράσεων
 • Κτιριολογικά

Κων/να Κωνσταντινίδη

Μαρία Σάρλη

 • Εγγραφές – Μετεγγραφές –Άδειες εισόδου- Αναζήτηση μαθητών
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σχολικών μονάδων
 • Μyschool

Μαρία Σάρλη

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων:

Προϊσταμένη τμήματος

Αμαλία Τσουκιά

 • Πρωτόκολλο
 • Αλληλογραφία

Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου

 • Μεταφορές μαθητών
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση

Αγγελική Ζαχαριά

 • Άδειες

Ιωάννα Στρούμπα

 • Οικονομική ενίσχυση
 • Μητρώο Δεσμεύσεων

Αμαλία Τσουκιά

 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις
 • Μετατάξεις
 • Μητρώο Μισθοδοτούμενων

Ζαχαρούλα Θεοχάρη

Αμαλία Τσουκιά

 • Αναπληρωτές/ΕΣΠΑ
 • Έλεγχος γνησιότητας τίτλων, βεβαιώσεων

Νατάσσα Δημάκη

Κυριάκος Φίλης

 •  

 

 • Γενικών Καθηκόντων
 • Αλληλογραφία

Τάσος Ροτζιώκος

Δημήτρης Βαρδάκας

Γραμματεία ΠΥΣΠΕ:

Ζαχαρούλα Θεοχάρη

Αμαλία Τσουκιά

Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας

Ζώης Τάτσης

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Φώτης Τσοχαντάρης

Σχολικοί Σύμβουλοι

Σχολική Σύμβουλος  1ης Εκπ. Περιφέρειας

Εύη Κρεμπς

Σχολική Σύμβουλος  2ης Εκπ. Περιφέρειας

Αγγελική Ταγκάλου

Σχολική Σύμβουλος  3ης Εκπ. Περιφέρειας

Ζαχαρούλα Καραβά

Σχολικός Σύμβουλος  4ης Εκπ. Περιφέρειας

Βάιος Γκρίτζιος

Σχολική Σύμβουλος  Προσχολικής Αγωγής

Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Γραμματέας Σχολικών Συμβούλων

Μαρίνα Κούλη

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων