ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΠΕ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 16η-5-2012.

Περισσότερα εδώ