ΠΥΣΠΕ 10/12/2019 (Τοποθετήσεις Αναπληρωτών - Τροποποιήσεις)

1.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Τετάρτη 11/12/2019

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΥΣΠΕ 9/12/2019 (Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΕ11

TΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 12/11/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ                         ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Τετάρτη 13/11/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 15/10/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Τετάρτη 16/10/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 1/10/2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ

Α) Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Τετάρτη 02/10/2019.

Β) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (30-9-2019), θα αναλάβουν υπηρεσία στο νέο τους σχολείο την Πέμπτη 03/10/2019, αφού έχουν παραδώσει στους αντικαταστάτες τους.

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων