Λειτουργικές υπεραριθμίες ειδικοτήτων 3ο Δ.Σ. Κορίνθου

Κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του 3ου Δ.Σ. Κορίνθου

1. Τσιλίκα Χρυσούλα, Αγγλικής Γλώσσας, τοποθετείται στο 4ο Δ.Σ. Κορίνθου

2. Μακατσά Αικατερίνη, Φυσικής Αγωγής, τοποθετείται στο 14ο Δ.Σ. Κορίνθου

 

Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώθηκε ώστε να μπορεί να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

(ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ19-20) 

 

Σχετικά με τις λειτουργικές υπεραριθμίες θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ανακοίνωση με τις σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία για όσες ειδικότητες αυτό αφορά. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση για το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα.

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων