ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας έγγραφα που τους αφορούν εισάγοντας το ΑΜΚΑ τους και το ΑΦΜ τους.

Σχολικό Έτος: 2019-2020

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων