ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας λειτουργεί από το 2018.

Μέσω αυτού οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν έγγραφα που τους αφορούν εισάγοντας το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους.


Σχολικό Έτος: 2019-2020

  Έγγραφα λήξης σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Λήψη Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ)