ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

από 28/3/2018 έως 10/4/2018 και ώρα 15:00

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πύλη https://opsyd.sch.gr/

Οδηγίες για την εγγραφή και την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου πριν την υποβολή της αίτησης απόσπασης.

Τα δικαιολογητικά απόσπασης θα πρέπει να μεταφορτωθούν στο σύστημα πριν την οριστική καταχώριση της αίτησης. Στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ αναφέρεται ο τύπος των αρχείων που θα πρέπει να μεταφορτωθεί στο σύστημα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων