ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2018

Απoσπάσεις, τοποθετήσεις, διαθέσεις ειδικοτήτων (Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 28/8/2018)

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες απόσπασης ή τοποθέτησης τη Δευτέρα 3/9/2018.

Θα ακολουθήσουν διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων την επόμενη εβδομάδα για όλες τις ειδικότητες.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας θα κληθούν την Τρίτη 4/9/2018 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, ώστε να συνεξεταστούν.

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων