ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ 2017-2018

Προθεσμία υποβολής μετά την παράταση που δόθηκε μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00
στο σύστημα teachers.minedu.gov.gr

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΚΕΝΑ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι εκπαιδευτικοί  παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους να στείλουν δήλωση τοποθέτησης έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με προτιμήσεις

 

Αγγλικής Γλώσσας

Δασκάλων

Νηπιαγωγών

Φυσικής Αγωγής

 

Τα αποτελέσματα των μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

 

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων - τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16-Μουσικής, που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο του νομού και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν κατά περίπτωση αίτηση-δήλωση μετάθεσης ή τοποθέτησης,

από την Τετάρτη 17/05/2017 έως και την Τρίτη 23/05/2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων (από σχολείο σε σχολείο του νομού) και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων