ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Υποβολή ενστάσεων έως Τρίτη 16/01/2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ 2017-2018

Προθεσμία υποβολής μετά την παράταση που δόθηκε μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00
στο σύστημα teachers.minedu.gov.gr

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΚΕΝΑ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι εκπαιδευτικοί  παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους να στείλουν δήλωση τοποθέτησης έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων