Μηχανή Αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας

Στον  σύνδεσμο Kodiko.gr μπορείτε να αναζητήσετε την ισχύουσα νομοθεσία, είτε πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά (π.χ. " Μεταφορά Μαθητών"), είτε με βάση τον αριθμό του νόμου.
Για κάθε νόμο, μπορείτε να δείτε ποιους παλαιότερους νόμους τροποποίησε και όλες τις τροποποιήσεις του 

Το Νέο Προεδρικό Διατάγμα 79/2017 για την Οργάνωση και Λειτουργεία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Το Νέο Προεδρικό Διατάγμα 79/2017 για την Οργάνωση και Λειτουργεία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Με τις νέες ρυθμίσεις γίνεται εμφανής ο ενιαίος  χαρακτήρας της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε καθημερινό πρακτικό πεδίο ενώ για πρώτη φορά δε διαχωρίζεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου από αυτή του Δημοτικού σχολείου. Το Π.Δ αποσαφηνίζει και συγκεκριμενοποιεί σημεία για τα οποία εδώ και χρόνια δεν υπήρχε απάντηση και καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του σημερινού σχολείου. Τέλος, ενισχύει με αρμοδιότητες το Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

Το ΠΔ 79/2017 με τροποποιήσεις  (των Ν. 4521/2018, 4559/2018, 4589/19, 4610/19, 4633/19, 4653/20 και 4692/2020) 

Το ΦEK του ΠΔ 79/2017