Ιδιωτική Εκπαίδευση

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  "Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως")

Νόμος 682 / 1977 (Περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως και σχολικών οικοτροφείων)

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων

Διαδικασία και δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας

Θέματα λειτουργίας

Διευκρινίσεις για την πρόσληψη και το ωράριο ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις για θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Κατάργηση παραβόλου φοίτησης μαθητών

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων που αφορούν δίδακτρα  και  διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.  του Υπουργείου Οικονομικών

Ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για να λειτουργήσει ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο

Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού

Υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε τραπεζικό λογαριασμό

Εκπαιδευτικοί

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΔ.ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ 2019-20

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4472_2017 ΑΡΘΡΟ 56

Νέες Μισθοδοτικές Διατάξεις (28-06-2018)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019 (25-06-2018)

Ενημέρωση για την πρόσληψη και το ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (19-06-2018)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (12-6-2018)

Προστασία Μητρότητας (23-05-2018)

Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλου

Νέο μισθολόγιο ν.4354/2015

Βαθμολογική εξέλιξη ν.4369/2016

Εγγραφή στην επετηρίδα  (διαδικασία-διακιολογητικά) ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών

Εγγραφή στην επετηρίδα για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε που κατέχουν δεύτερο πτυχίο, προκειμένου να τους αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα

Δυνατότητα  επαναπρόσληψης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με διετή σύμβαση μετά από παραίτησή του στο τέλος της πρώτης χρονιάς

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 214/2012 - Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού

Διορισμός εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 40 (ισπανικής γλώσσας) σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία

Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών σχολείων (δυνατότητα πρόσληψης νηπιαγωγού σε θέση δασκάλου)

Μισθοδοσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών - Μισθοδοτικές καταστάσεις

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων