Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool 2018

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 02.07.2018 (08:00 πμ) έως και 04.07.2018 (10:00μμ) για την αποδέσμευση των εγγραφών-διαγραφώνμετεγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας. Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή- μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί.

Ανακοίνωση 2018 για myschool

Προς Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες Σχολικών μονάδων

Σας γνωρίζουμε πως στο ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμη η νέα Σχολική χρονιά 2018-2019.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους Διευθυντές/Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας να προχωρήσουν κατά τα γνωστά στις εγγραφές, αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα από το Μητρώο Πολιτών (Εθνικό Δημοτολόγιο), ενώ για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο έχει υλοποιηθεί λειτουργικότητα «αποστολής» των μαθητών από τα Νηπιαγωγεία στα Δημοτικά, με αποδοχή των μαθητών από τα τελευταία. Επιπλέον, έχει δοθεί η δυνατότητα αντιγραφής τμημάτων από την περασμένη σχολική χρονιά στην τρέχουσα.

  • Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του Σχολικού Έτους στο οποίο πραγματοποιείτε την όποια εργασία, και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία των μετεγγραφών!
  • Για τη σωστή εκτέλεση των μετεγγραφών πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στο ΝΕΟ Σχολικό Έτος (2018-2019) στη μονάδα προέλευσης και κατόπιν η μετεγγραφή του μαθητή στη μονάδα προορισμού.
  • Αναφορικά με θέματα προσωπικού, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28/9/2017 (08:00 πμ) έως και 29/9/2017 (10:00 μμ) για την αποδέσμευση των εγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων σχολείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή μπορεί να διαγραφεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017 για myschool

Προς Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες Σχολικών μονάδων
Σας γνωρίζουμε πως στο ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμη η νέα Σχολική χρονιά 2017-2018.

Παρακαλείστε όπως προχωρήσετε σε εγγραφές Μαθητών και Δημιουργία Τμημάτων 

  • Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του Σχολικού Έτους στο οποίο πραγματοποιείτε την όποια εργασία, και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία των μετεγγραφών!
  • Για τη σωστή εκτέλεση των μετεγγραφών πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή στο ΝΕΟ Σχολικό Έτος (2017-2018) στη μονάδα προέλευσης και κατόπιν η μετεγγραφή του μαθητή στη μονάδα προορισμού.
  • Αναφορικά με θέματα προσωπικού, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για myschool

Προς Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες Σχολικών μονάδων
Σας γνωρίζουμε πως στο ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμη η νέα Σχολική χρονιά 2016-2017.

Παρακαλείστε όπως προχωρήσετε σε εγγραφές Μαθητών και Δημιουργία Τμημάτων εφόσον αυτά είναι γνωστά.
1. Ειδικά για τα Δημοτικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δημιουργία Τμημάτων Ολοήμερου δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Θα ενημερωθείτε σχετικά με νέα ανακοίνωση. Ωστόσο, παρακαλείστε να ενημερώνετε την ώρα αποχώρησης του Μαθητή, είτε από την Kαρτέλα Μαθητή είτε από τη Μαζική Καταχώριση Ώρας Αποχώρησης Μαθητών Ολοήμερου Προγράμματος

2. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τον καθορισμό από το ΥΠΠΕΘ, του νέου Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σύνολο των Νηπιαγωγείων της χώρας, παρακαλούμε θερμά να ΜΗΝ προβαίνετε στη δημιουργία τμημάτων και ορισμό αναθέσεων ωρών σε εκπαιδευτικούς, καθώς το ΠΣ myschool προσαρμόζεται στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

ΟΔΗΓΟΣ myschool

Για ένα αρχικό σενάριο χρήσης με βάση επιλεγμένες λειτουργίες της σχολικής μονάδας, πατήστε εδώ.

Για το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, πατήστε εδώ.

Οδηγός σχολικού έτους 2017 - 2018 (Δημοτικά Σχολεία)

Οδηγός σχολικού έτους 2017 - 2018 (Νηπιαγωγεία)

Σύντομος οδηγός διαγραφής μαθητή

Νέος τρόπος δημιουργίας τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος (Δημοτικά Σχολεία)

Δημιουργία λογαριασμών διαβαθμισμένης εισόδου στο Myschool - Σύντομος οδηγός

Σύντομος οδηγός για βραχυχρόνιες / αναρρωτικές άδειες και απουσίες

Σύντομος οδηγός καταχώρισης απουσιών

Σύντομος οδηγός καταχώρισης βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)

Νέος τρόπος μαζικής εισαγωγής βαθμών (Δημοτικά Σχολεία)

Καταχώριση υλοποιημένων υπερωριών (Δημοτικά Σχολεία - επικαιροποίηση:  4/3/2015)

Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης χρηστών

Σύντομος οδηγός μαζικής ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων μαθητών

Διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων (Δημοτικά Σχολεία)

Έκδοση αποτελεσμάτων και λήξη διδακτικού έτους (Δημοτικά Σχολεία - Ιούνιος 2015)

Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου (Νηπιαγωγεία - Ιούνιος 2015)

Οδηγίες καταγραφής δεδομένων κτιριακής υποδομής

Οδηγός για τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης (Μάρτιος 2016)

 

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους

Ενέργειες κατά την έναρξη του σχολικού έτους

Τοποθετήσεις και διαγραφές εργαζομένων - Απαραίτητες ενέργειες κατά την έναρξη

MYSCHOOL: Ερωτήματα και απαντήσεις (το αρχείο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ερωτήματα)

 

Δημιουργία πρωινών τμημάτων και κατανομή μαθητών σε αυτά (Δημοτικά Σχολεία)

Τρόπος ονομασίας τμημάτων  (Δημοτικά Σχολεία)

Πώς δηλώνεται το τμήμα Πρωινής Ζώνης (Δημοτικά Σχολεία)

Πώς δηλώνεται το τμήμα Αγγλικών του ολοήμερου (Δημοτικά Σχολεία)

Αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς  (Δημοτικά Σχολεία)

Πώς ελέγχουμε τις ώρες που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς (Δημοτικά Σχολεία)

Εισαγωγή βαθμολογίας μαθητών - όλοι οι τρόποι (Δημοτικά Σχολεία)

Εισαγωγή βαθμολογίας με τη βοήθεια φύλλου Excel  (Δημοτικά Σχολεία)

 

Δημιουργία τμημάτων και κατανομή μαθητών σε αυτά (Νηπιαγωγεία)

Χωρισμός των παιδιών σε νήπια και προνήπια (Νηπιαγωγεία)

Δύο απαραίτητοι έλεγχοι για το μαθητικό δυναμικό (Νηπιαγωγεία)

Αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγεία)

 

Πώς και για για ποιους λόγους γίνεται η διακοπή φοίτησης ενός μαθητή

Πώς γίνεται μια μετεγγραφή μέσω του Myschool

Απουσία / αποχώρηση εκπαιδευτικού

Πώς δηλώνονται οι άδειες με διάρκεια μεγαλύτερη των 10 ημερών

Πώς εγκρίνονται οι αναρρωτικές άδειες από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες  (8/2/2016)

Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες  (23/11/2015)

Τι έχει αλλάξει στον τρόπο υποβολής αδειών (13/11/2015)

Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες επαπειλούμενης κύησης (24/4/2015)

Έλεγχος για την ημερομηνία λήξης της άδειας ενός εκπαιδευτικού

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων