Μενού Κλείσιμο

Υποβολή δηλώσεων σχολικών μονάδων για βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων μέσω teachers.minedu.gov.gr από 17/5/2024 έως και 31/5/2024

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων

Οριστικός πίνακας μονάδων μετάθεσης Γενικής και Ειδικής

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα PISA (23-05-2024) – 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου της συνεργασίας των σχολικών μονάδων με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, κα Αναστασία Γκιόκα και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση της ενημερωτικής συνάντησης για τους/τις Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/ες και τους/τις εκπαιδευτικούς της Στ΄ τάξης της οικείας περιφέρειας σε δια ζώσης συνάντηση με την παρακάτω θεματική:

Το πρόγραμμα PISA. Εγγραμματισμός, αποτίμηση, κριτική. Τα ελληνικά δεδομένα.

την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2024 και ώρες 12.00-14.00

4ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου (περιοχή Συνοικισμός)

Ενημερωτική Συνάντηση (έγγραφο σε PDF)

Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.) στο πλαίσιο του ν. 5029/23

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 41207/ΓΔ4/18-04-2024 Υ.Α. (Β΄ 2404). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών Ε.ΒΙ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

Αφορά μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης, γονείς και εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων Δημοτικών Σχολείων Ν.Κορινθίας

Ακολουθεί η εγκύλιος και τα σχετικά έντυπα.

48796_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡ_ΙΕΠ_ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΒΙΕ

ΣΥΝ_1_Δείγμα_ Έρευνας_Γεν κ Επαγ Εκπαίδευση_Δευτεροβάθμια

ΣΥΝ_2_Δείγμα_ Έρευνας_Γεν Εκπαίδευση_Πρωτοβάθμια

ΣΥΝ_3_Δείγμα_Έρευνας_ΣΜΕΑΕ_ΕΒΙΕ_Πρωτοβάθμια

ΣΥΝ_4_Δείγμα_Έρευνας_ΣΜΕΑΕ_Έρευνα ΕΒΙΕ_Δευτεροβάθμια

ΣΥΝ_5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, εκτός αυτών των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.Π.), οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024. (ΑΠ Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 και ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να μεταταγούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της εγκυκλίου, έως 1/5/2024. 

Οι αιτήσεις μετάταξης (εκτός των αιτήσεων για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία) θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΠΕ Κορινθίας: mail@dipe.kor.sch.gr

Οι αιτήσεις μετάταξης για Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία θα υποβληθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr 

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται να υποβληθούν αιτήσεις μετάταξης που αφορούν θέσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα “κενά” στα παραρτήματα της πρόσκλησης.

ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Η με απ 41510/Ε4/19-04-2024 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ:ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6)

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 22/04/2024 έως και 01/05/2024.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 4ου & 12ου ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση για τη βία αξιοποιώντας τη δύναμη του παραμυθιού, “Ο Χρυσός Αετός & η όμορφη του Κόσμου. Η βία έχει πολλά πρόσωπα”.

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Σας γνωστοποιούμε ότι:
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2176/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3) με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού» και
➢ στο ΦΕΚ Β΄ 2177/08-04-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΡΘΩ646ΝΚΠΔ-5ΘΦ) με θέμα: «Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».

Πρόσκληση παρακολούθησης ημερίδας με θέμα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Την ημερίδα θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να την παρακολουθήσουν και μέσω της πλατφόρμας Webex εξ αποστάσεως: Σύνδεσμος webex link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/pokatsanos

Μετάβαση στο περιεχόμενο