Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 20/10/2020

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης Τετάρτη ή Πέμπτη και έως τις 08:30 με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει με την ανάληψη υπηρεσίας να ενημερώσουν με απλό email ΑΜΕΣΩΣ τη Διεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη. Παράλειψη ενημέρωσης σημαίνει πρόσληψη την επόμενη ημέρα και υπολογισμός μισθοδοσίας επίσης από την επόμενη ημέρα.

Οι φάκελοι των αναπληρωτών θα αποσταλούν στη Διεύθυνση από τους Διευθυντές των σχολείων έως την επόμενη Τρίτη.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Προσλήψεις αναπληρωτών 16/10/2020

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας

Η υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά στο email tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 12:00. Στο ίδιο email θα επισυνάψετε επίσης το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) ώστε να γίνει προεργασία για την πρόσληψή σας. Στο δελτίο απογραφής δεν συμπληρώνετε ημερομηνία και σχολική μονάδα, θα τα συμπληρώσετε όταν το καταθέσετε στο σχολείο με την ανάληψή σας.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Τρίτη 20/10/2020 το απόγευμα. Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Τετάρτη 21/10 είτε η Πέμπτη 22/10/2020, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 8/10/2020

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία αύριο Παρασκευή ή τη Δευτέρα στα σχολεία τοποθέτησης, ώρα 08:00, με όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι Διευθυντές των σχολείων που αναλαμβάνουν υπηρεσία υποχρεούνται αμέσως να αποστείλουν ενημερωτικό email στη Διεύθυνση συμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις προηγούμενες φάσεις στα σχολεία για να γίνει η πρόσληψη (χωρίς αυτό το email ΔΕΝ θα γίνει η πρόσληψη)

Γενικής αγωγήςΕιδικής αγωγής  – ΕΕΠ-ΕΒΠ

Στους ΠΕ70 Γενικής Αγωγής αφαιρέθηκε 1 κενό στο Δ.Σ. Βέλου που αφορά απόσπαση εκπαιδευτικού η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι ενημερωθήκαμε από αναπληρώτρια ότι δεν θα αποδεχθεί την πρόσληψη.

Προσλήψεις αναπληρωτών 6/10/2020

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών (θα προστεθούν σύντομα και τα κενά για τις ειδικότητες που λείπουν):

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕ70 – ΠΕ05 ΠΕ06ΠΕ07ΠΕ08ΠΕ11 ΠΕ79ΠΕ86

ΠΕ60: Νηπ. Κλένιας, ΕΒΠ (τομεακό): 1ο Νηπ. Νεμέας, ΕΒΠ (ειδικής): Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου, ΠΕ21: Ειδικά Δ.Σ. Κορινθου & Ξυλοκάστρου, ΠΕ23 και ΠΕ30: Ειδικό Δ.Σ. Ξυλοκάστρου

ΠΕ60 παράλληλη: 2ο Νηπ. Κιάτου

Η υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά στο email tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως Πέμπτη και ώρα 13:00. Στο ίδιο email θα επισυνάψετε επίσης το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) ώστε να γίνει προεργασία για την πρόσληψή σας. Στο δελτίο απογραφής δεν συμπληρώνετε ημερομηνία και σχολική μονάδα, θα τα συμπληρώσετε όταν το καταθέσετε στο σχολείο με την ανάληψή σας.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Πέμπτη 8/10/2020 το απόγευμα. Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Παρασκευή 9/10 είτε η Δευτέρα 12/10/2020, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 23/9/2020

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (το αρχείο έχει πολλές καρτέλες)

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Πέμπτη 24/9/2020 ή την Παρασκευή 25/9/2020 και ώρα 08:00 πμ όπου καταθέτουν και το φάκελό τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών τη Διεύθυνση με email ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Οποιαδήποτε απορία εκπαιδευτικών σχετικά με τα δικαιολογητικά τους κλπ υποβάλλεται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι στους Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης

Προσλήψεις αναπληρωτών 21/9/2020

UPDATE: Kενά αναπληρωτών

ΠΕ60 – ΠΕ70 – ΠΕ70-ΖΕΠ

ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ08 – ΠΕ11 – ΠΕ79 – ΠΕ86 – ΠΕ91 – ΠΕ30

Δήλωση τοποθέτησης

Υποβάλλετε τη δήλωση τοποθέτησης έως την Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και ΜΑΖΙ στο ίδιο email θα υποβάλλετε και συμπληρωμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή ώστε να γίνει η προεργασία για την πρόσληψή σας. Το πρωτότυπο δελτίο υποβάλλετε κανονικά στο σχολείο τοποθέτησής σας όταν αναλάβετε υπηρεσία.

UPDATE: απαντήσεις σε ερωτήσεις

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Πέμπτη 24/9 είτε η Παρασκευή 25/9/2020.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας