Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

2η Εγκύκλιος_Κύκλος 2022β (ΥΠΕΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ2022Β (ΥΠΑΙΘ)

Προθεσμία: από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022

Oριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Aνακοινώνονται μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων (δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των πινάκων) οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ:

Γενικής (εδώ) 

Ειδικής Αγωγής (εδώ)

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).
β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
γ) Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.

Η απ 143616/Ε3/ 18-11-2022 Υπουργική Απόφαση.

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και μελών Ε.Ε.Π.

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ την Τρίτη 22/11/2022 και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Πέμπτη 24/11 έως Παρασκευή 25/11/2022 και το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε. Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά σας 2022_DIKAIOLOGITIKA_PROSLHPSIS_ANAPLHROTON

Οι προσλήψεις στην παράλληλη υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ/ΠΔΕ (2022 DELTIO_APOGRAFHS_ANAPLHRWTH 2022 (ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓ-ΕΚΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ) 2022_AITHSH_ANAGN_PROYPHRESIAS_(ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓ-ΕΚΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ)  2022-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧ (ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓ-ΕΚΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ) 2022-ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓ-ΕΚΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜ) ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023)   ενώ της Ειδικής Αγωγής μέσω τακτικού προϋπολογισμού (υποδείγματα).2022 DELTIO_APOGRAFHS_ANAPLHRWTH 2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) 2022-ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) 2022-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ)  2022_AITHSH_ANAGN_PROYPHRESIAS_(ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΥΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023

Για διευκόλυνση της υπηρεσίας αποστέλλετε MONO το δελτίο απογραφής και χωρίς συμπληρωμένο το σχολείο με απλό email στη διεύθυνση espakor@dipe.kor.sch.gr πριν την ανάληψη υπηρεσίας και το έντυπο το καταθέτετε κανονικά και στο σχολείο με τα λοιπά δικαιολογητικά σας.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός/μέλος Ε.Ε.Π. θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής & τα μέλη ΕΒΠ-ΕΕΠ που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετατεθούν σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ κλπ να ελέγξουν τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης Γενικής (εδώ)  Ειδικής Αγωγής (εδώ). Τα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ελεγχθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις από την υπηρεσία μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων μετάθεσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2022 έως και 25/11/2022.

Οι πίνακες αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ) και δεν αφορά τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός Κορινθίας. 

Aιτήματα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή διόρθωση γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του teachers.minedu.gov.gr (επιλέγετε “Αιτήματα” από το μενού αριστερά και στη συνέχεια “Νέο ερώτημα”)

Δεν θα απαντώνται ερωτήματα και αιτήματα από εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ διότι όπως έχουμε ήδη πολλάκις ενημερώσει, οι πίνακες μορίων για εντός ΠΥΣΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες της εγκυκλίου και θα αναρτηθούν όποτε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Προσλήψεις αναπληρωτών Γ’ φάσης

Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ την Πέμπτη 3/11/2022 και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Δευτέρα 7/11 έως Τρίτη 8/11/2022 και το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε. Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά σας εδώ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 31/10 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή καθώς και για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί για καμία κατηγορία μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι: α) αν δεν είναι οριστικοποιημένη η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα, β) η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών για τις Διευθύνσεις δεν είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων οπότε είτε λείπουν στοιχεία είτε όχι από την αίτησή σας, οριστικοποιείτε κανονικά την αίτησή σας, όταν βγουν οι πίνακες (21/11 για τις εκτός ΠΥΣΠΕ, για τις εντός δεν υπάρχει προθεσμία, πιθανόν το Φεβρουάριο/Μάρτιο) θα είναι όλα καταχωρισμένα, γ) αν δεν υποβάλλετε και οριστικοποιήσετε τώρα αίτηση, ΔΕΝ θα μπορείτε να δηλώσετε σχολεία για εντός ΠΥΣΠΕ αργότερα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Μετάβαση στο περιεχόμενο