Μενού Κλείσιμο

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Για να αποθηκεύσετε το κάθε αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε και επιλέξτε – ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε –  “Αποθήκευση προορισμού / δεσμού / συνδέσμου ως”)
 • Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στις αποφάσεις άδειας ανατροφής και συνδικαλιστικής άδειας (05-01-2022)
 • Διευκρινήσεις σχετικά με την αποστολή αιτημάτων χορήγησης άδειας ανατροφής (21-10-2021)
 • Εγκύκλιος Μισθοδοτικές καταστάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών (7-10-2021)
 • ΕΞΕ-160915-2020 - Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους. (24-11-2020)
 • Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν.4713/2020 για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων (15-10-2020)
 • Διευκρινίσεις για θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
 • Κατάργηση παραβόλου φοίτησης μαθητών
 • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων που αφορούν δίδακτρα  και  διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.  του Υπουργείου Οικονομικών
 • Ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για να λειτουργήσει ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο
 • Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού
 • Υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (24/11/2020)
 • Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους (24/11/2020)
Μετάβαση στο περιεχόμενο