Μενού Κλείσιμο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Διευθυντής Εκπαίδευσης:    Δημήτριος Ντρίμερης
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη
Προϊστάμενος τμ. Α’ – Διοικητικού:  Επαμεινώνδας Αθανασιάδης
Προϊστάμενος τμ. Β’ – Οικονομικού:  Ζώης Τάτσης
Προϊσταμένη τμ. Γ’ – Προσωπικού:    Αμαλία Τσουκιά
Προϊσταμένη τμ. Δ’ – Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:  Μαρία Καραθανάση
Προϊσταμένη τμ. Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων:  Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη
Μετάβαση στο περιεχόμενο