Μενού Κλείσιμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2016-17

Εγκύκλιος Αποσπάσεων απο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ κά, διδ.έτους 2016-2017

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς διδ. έτους 2016-17

ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 21-04-2016 μέχρι 12-05-2016. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

2.Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr

3.Η αίτησή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων απόσπασης , προκειμένου να ελεγχθούν από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

4.Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά είτε θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκετε οργανικά
 
5. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, δηλ. η 13-05-2016, ή εναλλακτικά με απόδειξη κατάθεσης ταχυδρομείου με την ίδια ημερομηνία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο