Μενού Κλείσιμο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2016-2017  έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Αυγούστου 2016 μέσω του συστήματος opsyd.sch.gr

Εγκύκλιος

Μετάβαση στο περιεχόμενο