Μενού Κλείσιμο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

***** ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακοινοποίηση κενών θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ08 *****

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08– Εικαστικών, ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ61 & ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής καθώς και ΠΕ71 – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στις κενές θέσεις των παρακάτω πινάκων έως και αύριο Παρασκευή 09/09/2016 και ώρα 14:30 (για τις ειδικότητες ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71) και έως τη Δευτέρα 12/09/2016 και ώρα 14:30 (για τις ειδικότητες ΠΕ08 & ΠΕ32) με φαξ στο 2741085891 ή με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Κενές θέσεις Ειδικής Αγωγής Δασκάλων & Νηπιαγωγών

Κενές θέσεις Νηπιαγωγών γενικής παιδείας

Κενές θέσεις Δασκάλων ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

Κενές θέσεις ΠΕ32-Θεατρικής Αγωγής (ανακοινοποίηση)

Κενές θέσεις ΠΕ08-Εικαστικών (ανακοινοποίηση)

Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που προσλήφθηκαν μέσω ΠΔΕ: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επισημαίνουμε ότι:

α) Οι 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που προσλήφθηκαν μέσω ΠΔΕ τοποθετούνται αποκλειστικά σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια σχολεία και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε καμία άλλη σχολική μονάδα.

β) οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 που προσλήφθηκαν μέσω ΠΔΕ τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τμήματα νηπιαγωγείων χωρίς προνήπια. Στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας δεν υφίσταται σε καμία σχολική μονάδα τέτοιο τμήμα και ως εκ τούτου όλοι οι αναπληρωτές κλάδου ΠΕ60 θα τοποθετηθούν ενιαία στις κενές θέσεις ανεξάρτητα από το πρόγραμμα μέσω του οποίου προσλήφθηκαν.

γ) σε περίπτωση που δεν αναλάβουν υπηρεσία όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα αφαιρεθούν από τον πίνακα κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων αντίστοιχος αριθμός κενών θέσεων σύμφωνα με το βαθμό προτεραιότητας κάλυψής τους και με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο