Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 3ου Δ.Σ. Λουτρακίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την  απόφαση του ΣτΕ επί της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τον νόμο 4327/2015, και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και άρα δεσμευτικές, ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΜΕ την περαιτέρω διαδικασία της με αρ. πρωτ Φ.8/1280/8-3-2017, προκήρυξης πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, μέχρι νεωτέρας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο