Μενού Κλείσιμο

Κοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά φθίνουσα σειρά και σας ενημερώνουμε ότι:

Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν από

σήμερα Τρίτη 13/06/2017 έως και την Πέμπτη 15/06/2017 και ώρα 15:00

στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο