Μενού Κλείσιμο

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ανακοινώνει τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά μετά τη συνεδρίαση της 16/06/2017 κατά την οποία εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις των υποψηφίων

Αξιολογικός πίνακας 16/06/2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο