Μενού Κλείσιμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας αυτοπροσώπως ή με φαξ στο 2741085891 (συμπληρώνοντας την «Αναφορά ανάληψης εκπαιδευτικού» ) Αν αναλάβουν μέσω φαξ, θα ταχυδρομήσουν και την πρωτότυπη ανάληψη υπηρεσίας

 

Β) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ και κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, αναλαμβάνουν στη σχολική μονάδα οργανικής θέσης (συμπληρώνοντας την «Αναφορά ανάληψης σε σχολείο» ) Αν αναλάβουν μέσω φαξ, θα ταχυδρομήσουν και την πρωτότυπη ανάληψη υπηρεσίας

 

Γ) Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν με μετάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ και κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, αναλαμβάνουν στη σχολική μονάδα οργανικής θέσης (συμπληρώνοντας την «Αναφορά ανάληψης σε σχολείο» ). Αν παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ανήκουν στην περίπτωση α)

Μετάβαση στο περιεχόμενο