Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε.

Προκήρυξη 58 θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Απριλίου και ώρα 15:00 (μέχρι 19 Απριλίου με νέα Υ.Α)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του ΟΠΣΥΔ ηλεκτρονικά και κατόπιν στη Διεύθυνση Π.Ε. της οργανικής θέσης των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποκλειστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο