Μενού Κλείσιμο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά λήξης σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από την εφαρμογή Πληροφοριακό Σύστημα . (βλέπε παραπλεύρως)

Δεν θα υπάρξει δυνατότητα  αυτοπρόσωπης παραλαβής των δικαιολογητικών, καθώς αυτά δεν θα εκτυπωθούν.
Παρατήρηση: Οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ μπορούν να κατεβάσουν τα έγγραφά τους καθώς είναι πλέον διαθέσιμη και η βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο