Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για δήλωση τοποθέτησης

Κ α λ ο ύ μ ε  τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, από την Παρασκευή 03/07/2020 έως και την Τρίτη 07/07/2020 μέσω email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr
Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος δύναται να υποβάλετε  αίτηση / ένσταση  για τυχόν λάθη-παραλείψεις στη μοριοδότηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο