Μενού Κλείσιμο

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων Ειδικής Αγωγής

Στο ΦΕΚ 1289/19-08-2020 δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν ως μόνιμοι.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας από σήμερα και εντός 5 εργάσιμων ημερών (09:00  –  14:00) καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που έχουν ήδη ανακοινωθεί καθώς και ταυτοποιητικό στοιχείο (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο)

Η ορκωμοσία θα γίνεται με την ανάληψη υπηρεσίας τμηματικά για την αποφυγή συγχρωτισμού λόγω των ειδικών συνθηκών.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα και οι εισερχόμενοι θα θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους.

Δικαιολογητικά 

Αίτηση:  αναγνώρισης προϋπηρεσίαςσυνάφειας μεταπτυχιακούχορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Υπεύθυνη δήλωση: νεοδιόριστου

Μετάβαση στο περιεχόμενο