Μενού Κλείσιμο

Προσλήψεις αναπληρωτών 21/9/2020

UPDATE: Kενά αναπληρωτών

ΠΕ60 – ΠΕ70 – ΠΕ70-ΖΕΠ

ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ08 – ΠΕ11 – ΠΕ79 – ΠΕ86 – ΠΕ91 – ΠΕ30

Δήλωση τοποθέτησης

Υποβάλλετε τη δήλωση τοποθέτησης έως την Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και ΜΑΖΙ στο ίδιο email θα υποβάλλετε και συμπληρωμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή ώστε να γίνει η προεργασία για την πρόσληψή σας. Το πρωτότυπο δελτίο υποβάλλετε κανονικά στο σχολείο τοποθέτησής σας όταν αναλάβετε υπηρεσία.

UPDATE: απαντήσεις σε ερωτήσεις

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Πέμπτη 24/9 είτε η Παρασκευή 25/9/2020.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο