Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 23/9/2020

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (το αρχείο έχει πολλές καρτέλες)

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Πέμπτη 24/9/2020 ή την Παρασκευή 25/9/2020 και ώρα 08:00 πμ όπου καταθέτουν και το φάκελό τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών τη Διεύθυνση με email ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Οποιαδήποτε απορία εκπαιδευτικών σχετικά με τα δικαιολογητικά τους κλπ υποβάλλεται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι στους Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο