Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 20/10/2020

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης Τετάρτη ή Πέμπτη και έως τις 08:30 με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει με την ανάληψη υπηρεσίας να ενημερώσουν με απλό email ΑΜΕΣΩΣ τη Διεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη. Παράλειψη ενημέρωσης σημαίνει πρόσληψη την επόμενη ημέρα και υπολογισμός μισθοδοσίας επίσης από την επόμενη ημέρα.

Οι φάκελοι των αναπληρωτών θα αποσταλούν στη Διεύθυνση από τους Διευθυντές των σχολείων έως την επόμενη Τρίτη.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο