Μενού Κλείσιμο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ λόγω COVID-19

 • Σύμφωνα με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5138) ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τμήμα Διοικητικού.
 • Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
  [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
  [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
  [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.
 • Υποβολή αιτήσεων για οποιοδήποτε θέμα, θα γίνεται ηλεκτρονικά (mail@dipe.kor.sch.gr)
 • Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (dipe.kor.sch.gr)
 • Αποστολή εγγράφων, διαβιβαστικών κλπ θα γίνεται με email ή με ταχυδρομείο στην περίπτωση που είναι αδύνατη η υποβολή τους με email.

Επικοινωνία με τμήματα:
Διοικητικού (Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Ιδιωτικά σχολεία) στο email: mail@dipe.kor.sch.gr
Για επείγοντα ζητήματα μόνο ή για ραντεβού για επίσκεψη στη Διεύθυνση 2741363401, 2741363411
Προσωπικού: Άδειες – για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ υποχρεωτικά στο email: adeies@dipe.kor.sch.gr
Λοιπά θέματα προσωπικού, ΠΥΣΠΕ, myschool, μεταθέσεις, αποσπάσεις στο email: tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr
Για επείγοντα ζητήματα – 2741363405, 2741363410
Εκπαιδευτικών θεμάτων: email: grekpth@dipe.kor.sch.gr
Οικονομικό: Αποκλειστικά όλες οι απορίες στο email: misthodosia@dipe.kor.sch.gr
Διευθυντής: 2741363408 email: proist@dipe.kor.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο