Μενού Κλείσιμο

Λήψη Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Αναπληρωτών 2020-2021

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να κατέβασουν το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου(Α.Δ.Κ.Υ.) σε Μισθολογικό Κλιμάκιο για το σχολικό έτος 2020-2021 από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΕ Κορινθίας χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους και το το ΑΦΜ τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο