Μενού Κλείσιμο

Προσλήψεις αναπληρωτών 4/3/2021

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Παρασκευή 5/3/2021 το μεσημέρι (αναμένουμε τις υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης). Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης, τα σχολεία της Κορινθίας είναι κλειστά αλλά οι προϊστάμενοι θα βρίσκονται στο σχολείο.

Θα τυπώσετε την απόφαση τοποθέτησης ώστε να μπορείτε να μετακινηθείτε στο σχολείο σας από τον τόπο κατοικίας σας.

Προσοχή: Για να γίνει προεργασία της πρόσληψής σας, μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 09:00 παρακαλούμε να στείλετε μόνο το δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr αφήνοντας κενή την ημερομηνία ανάληψης, το σχολείο τοποθέτησης και το ΙΒΑΝ αν δεν έχετε στην Εθνική τράπεζα (η Εθνική είναι υποχρεωτική μόνο αν οι προσλήψεις γίνουν μέσω ΕΣΠΑ, αυτό θα το γνωρίζουμε όταν εκδοθούν οι αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ). Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν με την ανάληψή σας στο σχολείο.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Δευτέρα 8/3/2021 είτε η Τρίτη 9/3/2021, στις 11:30, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών για την ημέρα ανάληψής τους.

Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο