Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες για αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

******Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ εδώ και εγχειρίδιο δήλωσης σχολικών μονάδων εδώ ********

*** Νέα ανακοίνωση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘ: η ανάληψη υπηρεσίας ΔΕΝ μπορεί να γίνει με self-test παρά μόνο με τους τρόπους που αναγράφονται στις οδηγίες της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ *** (νόμος που διέπει την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εδώ)

Οι αναπληρωτές-τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης που θα τους κοινοποιηθεί από το ΟΠΣΥΔ, εκτός των περιπτώσεων που το σχολείο τοποθέτησης είναι κλειστό ή δεν είναι δυνατή η ανάληψη του/της εκπαιδευτικού σε αυτό για οποιοδήποτε λόγο, εντός της προθεσμίας 1-3/9/2021 που έχει δοθεί από το ΥΠΑΙΘ. Θα ανακοινωθούν πριν την 1/9 στην παρούσα ιστοσελίδα, οι κλειστές σχολικές μονάδες ώστε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε αυτές να προσέλθουν στη Διεύθυνση ΠΕ Κορινθίας για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

Τα κενά που θα εμφανιστούν στο ΟΠΣΥΔ να δηλώσετε: ΠΕ05ΠΕ06 (νηπιαγωγεία)ΠΕ07ΠΕ06 (Δημοτικά)ΠΕ08ΠΕ11ΠΕ60 ΠΕ70ΠΕ79ΠΕ86ΠΕ91– Ειδική Αγωγή –  Παράλληλη στήριξη 

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο