Μενού Κλείσιμο

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ23-ΠΕ30

Αφορά πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 20212022 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.

Προθεσμία από την Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση Ω31Π46ΜΤΛΗ-ΩΩΧ 

Παράρτημα_ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕ23-ΠΕ30

Μετάβαση στο περιεχόμενο