Μενού Κλείσιμο

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες.

Ειδική προκήρυξη Ψ5ΡΤ46ΜΤΛΗ-Ζ06

Προθεσμία από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο