Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις σχολείων.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 21/02/2022 μέχρι και 25/02/2022 στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο