Μενού Κλείσιμο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο