Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση για δηλώσεις προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αίτηση δήλωση τοποθετήσης Ειδικής Αγωγής 

Οδηγίες συστήματος teachers για υποβολή προτιμήσεων σχολικών μονάδων (Γενική Αγωγή) 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης: Δευτέρα 18/4/2022 έως Παρασκευή 6/5/2022

Προσοχή: η διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική για την γενική και την ειδική αγωγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο