Μενού Κλείσιμο

Aνάληψη υπηρεσίας λήξη διδακτικού έτους 2021-2022

Α) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2021-2022 στην οργανική τους θέση: Καμία ενέργεια, δεν κάνουν ανάληψη υπηρεσίας 21/6/2022, θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτέμβρη. Οι αναφορές ανάληψης υπηρεσίας της 1ης Σεπτεμβρίου υποβάλλονται μέσω email στη Διεύθυνση.

Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο της Κορινθίας: 21/6/2022 προσέρχονται στην οργανική τους θέση και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Την ανάληψη υπηρεσίας την κοινοποιεί η διεύθυνση του σχολείου με email στη Διεύθυνση. Εξαιρούνται όσοι την 21/6/2022 βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, αναρρωτική κλπ).

Γ) Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ: Αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση την 21/06/2022. Είναι δυνατόν να αναλάβουν υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr την οποία υποβάλλουν στο σχολείο της οργανικής τους μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή/ντρια. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

Δ) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια: Αν η άδειά τους λήγει εντός των καλοκαιρινών μηνών, την επομένη ημέρα της λήξης της άδειάς τους προσέρχονται στη Διεύθυνση και αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Ε) Εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση σε νέα οργανική θέση εντός ΠΥΣΠΕ:  την 21/6/2022 αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΝΕΑ τους οργανική θέση. Οι αναλήψεις υπηρεσίας υποβάλλονται με email στη Διεύθυνση.

ΣΤ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τελευταία ημέρα εργασίας η 21/6/2022, δεν κάνουν καμία ενέργεια για τη λήξη της σύμβασής τους. Εντός της εβδομάδας λήξης, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης (dipe.kor.sch.gr) θα παραλάβουν τα έγγραφα λήξης, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν στη Διεύθυνση, ούτε είναι δυνατή η φυσική παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο