Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση παράτασης περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης επιμόρφωσης, iepX, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης επιμόρφωσης iepΧ του ΙΕΠ θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να  ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων της α΄, β΄ και γ΄ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

78377 E3 27-06-2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο