Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων μέσω email

Ανακοινώνουμε ότι εφεξής η υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της υπηρεσίας μας από τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που διαθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση του αποστολέα και όχι μέσω διευθύνσεων άλλων παρόχων (π.χ. gmail, yahoo κλπ). Δεδομένου του ότι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να υποβληθούν αιτήσεις για χορηγήσεις βεβαιώσεων ή και ερωτήματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα και από τις άλλες διευθύνσεις δεν υπάρχει η ταυτοποίηση που κάνει το ΠΣΔ, δεν θα διακινούνται βεβαιώσεις σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις με αποστολέα που δεν είναι προφανές το ονοματεπώνυμό του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο