Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση υποψηφίων για την 3ΕΑ προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τους πίνακες Ειδικής Αγωγής

Eνημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αιτήματα επικαιροποίησης του φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ (με επιλεγμένη Διεύθυνση χειρισμού φακέλου την Π.Ε. Κορινθίας) για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ ότι: 

H πρόσβαση στο ΟΠΣΥΔ είναι πλέον δυνατή για τους/τις εκπαιδευτικούς, θα μπορεί να γίνει έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο φάκελο του/της εκπαιδευτικού. 

Αν δεν βλέπετε καταχωρισμένο κάποιο στοιχείο για το οποίο έχετε υποβάλλει αίτημα, πατώντας “Φάκελος” και μετά “Επικαιροποίηση φακέλου” θα δείτε τα αιτήματα που έχετε υποβάλλει (περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας και να εμφανιστούν τα αιτήματά σας). Στη συνέχεια, πατώντας το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό στο αντίστοιχο αίτημα θα δείτε την απάντηση της υπηρεσίας για το λόγο για τον οποίο δεν καταχωρίστηκε το προσόν.

Επίσης, μπορείτε να δείτε και απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις (εδώ) σε σχέση με τη διαδικασία. 

***Μετά από τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών που δεν είχαν υποβάλλει τα αιτήματα στην υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά προφανώς όσους είχαν επιλέξει ως Διεύθυνση χειρισμού φακέλου τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση να απευθύνεστε αρμοδίως στη Διεύθυνση χειρισμού φακέλου σας (εμφανίζεται στη σελίδα “Επικαιροποίηση φακέλου” αν δεν τη γνωρίζετε)***

Μετάβαση στο περιεχόμενο