Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Σχετικά με τις προσκλήσεις για μόνιμο διορισμό όλων των ειδικοτήτων επισημαίνουμε τα εξής:

  • Δεν τοποθετούνται νεοδιοριζόμενοι σε οργανικές θέσεις κατά το πρώτο έτος διορισμού τους αλλά με τη διαδικασία μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.
  • Οποιαδήποτε ενημέρωση για οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση είναι άκαιρη δεδομένου ότι θα προηγηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ την επόμενη χρονιά (οπότε τα υφιστάμενα οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση θα αλλάξουν με τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών)
  • Τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κενά που υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν σημαίνει ότι είναι και τα οριστικά, αλλάζουν λόγω αδειών εγκυμοσύνης, αναρρωτικών αδειών κλπ. Τα κενά που υφίστανται είναι ενδεικτικά (εδώ) και μπορεί να αλλάξουν μέχρι τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων.
  • Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 
  • Οι νεοδιοριζόμενοι ΠΕ05 και ΠΕ07 θα τοποθετηθούν προσωρινά σε ομάδες σχολείων οι οποίες δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα και θα καταρτιστούν μετά από κοινό προγραμματισμό με την Βθμια Εκπαίδευση.
  • Το κενό ΠΕ21 είναι στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου
  • Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για 2 έτη χωρίς δικαίωμα απόσπασης ή μετάθεσης (εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται απόσπαση)

Στην Κορινθία θα διοριστούν στη Γενική Αγωγή: ΠΕ70- 58, ΠΕ60-28, ΠΕ05-3, ΠΕ06-11, ΠΕ07-1, ΠΕ79-2, ΠΕ86-1 και στην Ειδική Αγωγή: ΠΕ71/70-3 και ΠΕ61/ΠΕ60-2

Πρόσκληση διορισμών εκπαιδευτικών (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών εκπαιδευτικών

Πρόσκληση διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο