Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κενούμενες θέσεις των Δημοτικών Σχολείων Αρχαίας Κορίνθου και Σοφικού από

28/7/2022 – 5/8/2022 

Προκήρυξη κενούμενων θέσεων  –  Αίτηση υποψηφίου  –  Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο