Μενού Κλείσιμο

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος. Ώρες προσέλευσης 08:00 – 14:00. 

Απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Μόνο το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώσετε εις διπλούν ώστε να παραλάβετε φεύγοντας το ένα πρωτότυπο για το αρχείο σας. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις βεβαιώσεις των γιατρών) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται σταδιακά ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ταυτόχρονα στα γραφεία και ο συγχρωτισμός δεδομένης της πανδημίας. Παρακαλούμε να φοράτε μάσκες κατά την παραμονή σας στο γραφείο. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται μόνο με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεδομένου και του αριθμού των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας θα είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Θα σας παραδοθεί ένα αντίγραφο ανάληψης υπηρεσίας και ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. Δεν απαιτείται η παρουσία σας στη Διεύθυνση ξανά για καμία διαδικασία, έως την 1/9/2022 που θα παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησής σας (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια).

Μετάβαση στο περιεχόμενο