Μενού Κλείσιμο

Διακήρυξη για τη μεταστέγαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας

Για τη στέγαση της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας: Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι μέχρι Τρίτη, 30/08/2022 2022 και ώρα 14:00, υποβάλλονται έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων φακέλων, στο Τμήμα Προμηθειών (γραφείο 7) της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, (ταχ. δ/νση: Κροκιδά 2 Κόρινθος ΤΚ 20131), σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε

Μετάβαση στο περιεχόμενο